SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

RICE

  Tîm

  • Yr Athro Alan Guwy
  • Yr Athro Richard Dinsdale
  • Jon Maddy
  • Yr Athro Yunting Ge
  • Dr Stephen Carr
  • Dr Christian Laycock
  • Dr Fan Zhang
  • Dr Iain Michie
  • Dr Myrto-Panagiota Zacharof
  • Dr Xinjin Liang

  Staff gweinyddol

  • Emma Blow
  • Elaine Rees
  • Rhiannon Bines


  Ynghylch


  Mae’r fenter Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE) yn gynllun gwerth £9.2m a gefnogir gan yr UE i brofi a gyrru technolegau cenhedlaeth nesaf ymlaen i helpu i leihau allyriadau carbon o ddiwydiant Cymru.

  Arweinir y prosiect gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe mewn partneriaeth â thîm y Ganolfan Ymchwil Ynni Cynaliadwy (SERC) ym Mhrifysgol De Cymru, a bydd yn tynnu ar arbenigedd o'r radd flaenaf i leihau allyriadau carbon deuocsid o offer a chyfleusterau trwm, a helpu i ysgogi economi gryfach a gwyrddach.

  Bydd RICE yn gweithio gyda chwmnïau cadwyn gyflenwi lleol i brofi sut y gellir defnyddio carbon deuocsid a gynhyrchir o brosesau diwydiannol trwm yn arloesol i wneud cynhyrchion gwerth uchel a chemegau o bwysigrwydd diwydiannol.

  Bydd y technolegau sydd i'w profi hefyd yn archwilio'r broses o gynhyrchu hydrogen gwyrdd, y gellir ei ddefnyddio i danio ceir, dulliau trafnidiaeth eraill, a phrosesau cynhyrchu ynni, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon ymhellach.

  Fel rhan o’r prosiect, sefydlir systemau arddangos ar raddfa fawr gyda’r gwneuthurwr dur byd-eang Tata Steel, yn ogystal â Dŵr Cymru Welsh Water, i gefnogi’r gwaith o brofi technolegau sy’n gallu dal carbon deuocsid a’i guddio’n gynhyrchion pen ucha’r farchnad fel  proteinau pur ar gyfer bwyd anifeiliaid ac asidau brasterog omega-3 DHA at ddefnydd dynol.

  Am ragor o wybodaeth ewch i wefan RICE.

  Ariennir RICE yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

                        RICE ERDF Logo.png