Lifes-CO2R

Tîm

Tîm academaidd

  • Professor Alan Guwy
  • Professor Richard Dinsdale
  • Dr Iain Michie
  • Dr Amandeep Kaur
  • Dr Bongkyu Kim

Staff gweinyddol

  • Emma Blow
  • Elaine Rees

Am y prosiect


Mae lifes-CO2R yn brosiect £ 2m sy ' n cael ei ariannu gan gynllun Multidiscplinary tanwydd carbon isel yr EPSRC ac mae ' n cynnwys consortiwm o 5 Prifysgol yn y DU a sawl parners diwydiannol.  Mae ' r consortiwm yn cynnwys; Prifysgol Newcastle, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Sheffield, Prifysgol Surrey a Phrifysgol De Cymru.

Nod y prosiect hwn yw datblygu technoleg arloesol yn seiliedig ar brosesau bio-electrogemegol cost isel integredig i droi CO2 yn danwyddau hylifol ar gyfer cludiant, storio ynni, gwresogi a chymwysiadau eraill.  Caiff CO2 ei leihau yn gyntaf i formadu gan ddefnyddio ynni trydan o fiomas neu wastraff a ffynonellau adnewyddadwy eraill

                                                                                                                      LIFES