SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Prosiectau SERC


Mae SERC wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau cyllid prosiect gan amrywiaeth o gyrff cyllido megis ERDF, H2020 a chynghorau ymchwil y DU, mewn meysydd sy’n ymwneud â:

  • Treuliad Anerobig
  • Technoleg Ddadansoddol
  • Ymchwil a Datblygu Biopolymerau
  • Celloedd Tanwydd Biolegol ac Electrolysis Microbaidd
  • Cynhyrchu Biohydrogen a Biomethan
  • Storio Ynni Hydrogen a Systemau Hydrogen
  • Cerbydau Hydrogen ac Isadeiledd Ail-lenwi Tanwydd
  • Storio Hydrogen a Gwyddor Deunyddiau
  • Modelu a Rheoli
  • Trin Dŵr Gwastraff

Mae gennym hefyd lawer o brosiectau KESS 2 mewn cydweithrediad â chwmnïau fel TATA Steel, Dŵr Cymru a Wales and West Utilities. 

Prosiectau cyfredol