SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Astudio Gyda Ni

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig eithriadol o'r DU a ledled y byd yn ganolog i'n hathroniaeth ymchwil. Mae myfyrwyr yn weithgar ar draws ystod o feysydd ymchwil ac yn cael eu hariannu o ystod o ffynonellau (er enghraifft: hunan-ariannu, diwydiant, elusen, llywodraeth y DU a'r UE). Mae gan ein myfyrwyr ymchwil fynediad i gyfleusterau o'r radd flaenaf; mae ganddynt ofod swyddfa pwrpasol ac fe'u hanogir i gyflwyno eu gwaith mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn croesawu ceisiadau am PhD neu astudiaeth Meistr trwy Ymchwil yn un o’n meysydd arbenigedd. Gallwch astudio ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol gyda chorff ymchwil yn barod, efallai mai PhD fesul Portffolio yw'r llwybr i chi.

Mae PhDau blaenorol a gyflawnwyd yn SERC wedi cynnwys:

  • Tynnu sinc yn economaidd o ddur sgrap
  • Adfer a defnyddio amonia o brosesau gwneud golosg
  • Datblygu gwrtaith sy'n rhyddhau'n araf o dreuliad gan ddefnyddio silicadau alcali

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gwyddoniaeth israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys yr MSc Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy a ddatblygwyd gan aelodau SERC ac a addysgir ganddynt.

<ae ymchwilwyr ôl-raddedig yn cael tîm goruchwylio sydd â'r arbenigedd a'r profiad i'w cefnogi yn eu hastudiaethau. Bydd goruchwylwyr yn eich helpu i lunio eich prosiect ymchwil doethurol, yn eich cynghori ar greu rhwydweithiau a sefydlu eich gyrfa.

Gallwch ddod o hyd i'n ffioedd dysgu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yma a mwy o wybodaeth ar ein gwefan Ysgol Graddedigion. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno cais, dyma sut yr ydych yn ei wneud a sut y caiff ei ystyried.

Cysylltwch â ni

Yr Athro Alan Guwy - SERC
Llinos SpargoYsgol Graddedigion