SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Amdanom ni


Mae Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy yn cynnal ymchwil genedlaethol sy'n arwain y byd i drin gwastraff a chynhyrchu ynni o wastraff a biomas a dyfir yn gynaliadwy. 

Mae'n dwyn ynghyd arweinwyr o fioleg, peirianneg, cemeg a ffiseg mewn un tîm academaidd sy'n cyfuno eu hadnoddau a'u sgiliau er mwyn mynd i'r afael â heriau mawr o ran ymchwil a datblygu ynni ac amgylcheddol.

Mae gan aelodau'r tîm brofiad o weithredu ar raddfa labordy, graddfa beilot a phlanhigion proses fiolegol ar raddfa lawn, ac maent wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau cydweithredol cenedlaethol a rhyngwladol mawr, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil a'r UE.

Mae SERC eisoes wedi sefydlu ei hun fel un o'r sefydliadau mwyaf blaengar yn Ewrop drwy gyflawni grantiau mawr ar gyfer prosiectau ymchwil mewn llawer o feysydd allweddol.

Mae gan SERC gyfleusterau labordy yng Nglyn-taf a Baglan ac mae'n gweithio gyda phartneriaid a sefydliadau o bob cwr o'r byd. 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y DU ac yn rhyngwladol am ymchwil ôl-raddedig, megis PhD a Meistr drwy Ymchwil, yn un o'n meysydd arbenigedd. 

Cyswllt

Athro Alan Guwy
Cyfarwyddwr, SERC

Emma Blow
Cydlynydd Prosiect
[email protected]

Llinos Spargo
Ysgol i Raddedigion


Lleoliadau

Labordai SERC
Adeilad George Knox
Glyntaff Uchaf
CF37 4BD

Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig
Prifysgol De Cymru
Trefforest
CF37 1DL
Ffôn: +44 (0)1443 483 688
[email protected]

Canolfan Hydrogen
Parc Ynni Baglan
Port Talbot
SA12 7AX
Ffôn: +44 (0)1639 814 510