SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC)


Mae Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnal ymchwil cenedlaethol sy'n arwain y byd i drin gwastraff a chynhyrchu ynni o wastraff a biomas a dyfir yn gynaliadwy. Mae'n dwyn ynghyd arweinwyr o fioleg, peirianneg, cemeg a ffiseg mewn un tîm academaidd sy'n cyfuno eu hadnoddau a'u sgiliau er mwyn mynd i'r afael â heriau mawr o ran ymchwil a datblygu ynni ac amgylcheddol

REF banner in red (Welsh)